Ελληνικές

 • Ψηφιακή ανάλυση υστεροσκοπικών εικόνων για την υποβοήθηση διάγνωσης της παθολογίας του ενδομητρίου

  Ν. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Πάντος

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 21(1), 66-71, 2010


 • Νεότερες πηγές ενέργειας στην ενδοσκοπική χειρουργική

  Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Πάντος, Β. Ταρλατζής

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 21(1), 30-34, 2010


 • Διακολπική υδρολαπαροσκόπηση

  Γ. Πάντος, Κ. Αλμαλόγλου, Μ. Φράγκος, Α. Σόρτσης, Β. Ταρλατζής

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 21(1), 47-51, 2010


 • Υστεροσκοπικές ή μη μέθοδοι καταστροφής ενδομητρίου

  Δ. Αθάνατος, Γ. Πάντος, Π. Νικολακόπουλος, Β. Ταρλατζής

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 21(1), 72-76, 2010


 • Δυσλειτουργικές αιμορραγίες μήτρας: μη υστεροσκοπικές μέθοδοι καταστροφής ενδομητρίου

  Α. Αθάνατος, Γ. Πάντος, Β. Ταρλατζής.

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 21(1), 68-74, 2009


 • Σύστημα υστεροσκοπικής απόφραξης σαλπίγγων με Essure: προκαταρκτική εμπειρία από την εφαρμογή του

  Γ. Πάντος, Κ. Κοτρώνης, Α. Αθάνατος, Β. Ταρλατζής

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Περιοδ. Γυναικολ. & Μαιευτικής 8(2), 145-148, 2009


 • Καρδιοτοκογραφία στον τοκετό

  Α. Σόρτσης, Γ. Πάντος, Π. Σταματόπουλος, I. Μπόντης

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 20(2), 167-172, 2008


 • Ωοθηκική ενδομητρίωση: από την παθογένεση στην αντιμετώπιση

  Α. Τσολακίδης, Γ. Πάντος, Δ. Βαβίλης, Ι. Μπόντης

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 20(3), 259-269, 2008


 • Διάμεση κύηση

  Κ. Αλμαλόγλου, Γ. Πάντος, Ε. Μπάμπας, Ι. Μπόντης

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Μαιευτ. Γυναικολογ. 20(1), 80-85, 2008


 • Μετεγχειρητικές ενδοκοιλιακές συμφΰσεις: νεοτέρα δεδομένα

  Γ. Πάντος, Κ. Αλμαλόγλου, L Μπόντης

  Δημοσιεύθηκε: Έλλην. Περιοδ. Γυναικολ. & Μαιευτικής 6(4), 309-326, 2007