Ενδοσκοπική Χειρουργική

Το 2000 δημιουργήσαμε στο ιδιωτικό Νοσοκομείο «Διαβαλκανικό», το οποίο μόλις άρχισε να λειτουργεί ,  το Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε γυναικολογικά χειρουργικά προβλήματα. Η χειρουργική αίθουσα εξοπλίσθηκε με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας καθώς και ηλεκτρονικό υλικό για την  καταγραφή και αρχειοθέτηση των γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες πλέον διενεργούνται με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό τρόπο.

Είμαστε υπερήφανοι για το Κέντρο εξελιγμένης ενδοσκοπικής χειρουργικής που δημιουργήσαμε, διότι όχι μόνο παρέχουμε νέους ορίζοντες στη χειρουργική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων, αλλά σε συνδυασμό με την απόλυτη ενδοσκοπική εξειδίκευση έχουμε διευρύνει τις ενδείξεις λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής προσέγγισης σε επίπεδα εφάμιλλα των προηγμένων Κέντρων του εξωτερικού.

Παράλληλα, στο Κέντρο μας διενεργείται σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για την διάδοση στη χώρα μας της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής και θα παρέχει το δημιουργικό κίνητρο ενασχόλησης των νέων συναδέλφων με το αυτό το γνωστικό αντικείμενο.

Asklipiou 3, Pylaia-Chortiatis, 555 35, Thessaloniki, Greece

Ασκληπιού 10,
Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001
(Δίπλα στον σταθμό μετεπιβίβασης Λεωφορείων ΟΑΣΘ – ΙΚΕΑ)

Τηλ. Κέντρο: 2310 400 000