Ιατρείο

Στο ιατρείο Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Γυναικολογίας διενεργούνται:

  • Έλεγχος και αξιολόγηση γυναικολογικών χειρουργικών παθήσεων
  • Έλεγχος και αξιολόγηση προβλημάτων υπογονιμότητας
  • Γενική Γυναικολογία
  • Μαιευτική παρακολούθηση

Ο κ. Πάντος δέχεται κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6.00-10.00 μ.μ.

Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μητροπόλεως 40,
Θεσσαλονίκη 54623

Τηλ : 231 0263212
Fax : 2310241133
email: padosgyn@gmail.com