Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ο Καθηγητής Γεώργιος Πάντος υπήρξε από το 1991 συνεργάτης του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη «Γενική Κλινική», το οποίο το 2006 μετεγκαταστάθηκε στη νέα τότε Κλινική «Γένεσις» και προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες συνεχώς έως τον Νοέμβριο 2019, όταν άρχισε τη λειτουργία της η FIVI, η νέα Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εντός του πιο σύγχρονου νοσοκομείου της ΝΑ Ευρώπης.

Ως Διευθυντής του Κέντρου Ενδοσκοπικής Χειρουργικής του Διαβαλκανικού και του Μαιευτικού-Γυναικολογικού τμήματος του ίδιου Νοσοκομείου, η μετακίνηση αυτή ολοκλήρωσε το υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον ίδιο στις ασθενείς του.

Η μονάδα FIVI μεταξύ των άλλων ξεχωρίζει για την τεχνολογία αιχμής σε ένα περιβάλλον το οποίο προσφέρει μοναδικές συνθήκες ασφάλειας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, οι δε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μονάδας περιλαμβάνουν ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια της Ευρώπης, το οποίο μεταξύ άλλων είναι εξοπλισμένο με:

  • Σύστημα RI Witness
  • Το πρώτο στην Ελλάδα σύστημα XiltriX
  • 2 συστήματα Laser Saturn και Octax
  • Νέας γενιάς επωαστές εμβρύων G210 plus K-Systems
  • Σύστημα Spindle view
  • Ειδικό σύστημα εξαερισμού HVAC
  • Time lapse incubator GERI
FIVI – Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Asklipiou, Pilea

Διαβαλκανικό FIVI

Ασκληπιού 10,
Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001
Τηλ: 2310 400226
email: ifo@fivi.gr | www.fivi.gr
www.iatriko.gr/iatriko-diavalkaniko