Μέθοδοι Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής FIVI του “Διαβαλκανικού” εφαρμόζονται οι εξής μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

  • Ανάλυση και επεξεργασία σπέρματος
  • Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας-διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση
  • Ενδομητρική σπερματέγχυση (AIH/IUI, AID/IUI)
  • Εξωσωματική γονιμοποίηση ((IVF-ET)
  • Μικρογονιμοποίηση (ICSI)
  • Κατάψυξη σπέρματος, ωαρίων, εμβρύων
  • Δωρεά ωαρίων-εμβρύων
  • Προεμφυτευτική διάγνωση (PGD)
fivi