18-5-14 040

 

 

 

Γεώργιος Α. Πάντος
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Ο Γεώργιος Πάντος γεννήθηκε στο Βόλο, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατόπιν εξετάσεων το 1975 από την οποία αποφοίτησε το 1981. Έλαβε την ειδικότητα Μαιευτικής – Γυναικολογίας (1986 – 1990) στην Α΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. (Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Μανταλενάκης). Εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα ″Διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση και ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών″ και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα Α.Π.Θ. με βαθμό άριστα. Μετεκπαιδεύτηκε στο Κέντρο Αναπαραγωγής και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών (AZ – VUB) τα έτη 1991 – 1992 με Διευθυντές του Καθηγητές Paul Devroey και André Van Steirteghem. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε:

 • 1992 – 1997: Επιστημονικός Συνεργάτης, Υπεύθυνος τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, στη Β΄Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ″Ιπποκράτειο″
 • 2003 – 2007: Λέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
 • 2008 – 2011: Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
 • 2011-2013: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
 • 2013-2018: Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
 • 2018 – σήμερα: Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
 • 1992-2000: Συνυπεύθυνος Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, ″Γενική Κλινική″, Θεσσαλονίκη
 • 2000 – σήμερα: Διευθυντής Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής ″Διαβαλκανικό Νοσοκομείο″ και υπεύθυνος Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής “Διαβαλκανικού”

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε 78 Διεθνή και 160 Ελληνικά Συνέδρια – Σεμινάρια
 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής σε 31 Διεθνή και 77 Ελληνικά Συνέδρια
 • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής σε 1 Διεθνές και 1 Ελληνικό Συνέδριο
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 17 Διεθνών Συνεδρίων
 • Μέλος Συντακτικής Επιτροπής σε 3 Διεθνή και 5 Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε 1 Ευρωπαϊκή και 4 Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες.
 • Μέλος σε 6 Διεθνείς και 17 Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • 89 δημοσιεύσεις σε Διεθνή και 65 σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά
 • 9 κεφάλαια σε Διεθνή και 12 σε Ελληνικά Ιατρικά Βιβλία
 • Εκδότης 6 Ελληνικών Βιβλίων Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία
 • Συν-εκδότης (J. Dequesne, G. Pados, M. Paschopoulos, R. Leon de Wilde) του βιβλίου «Advanced minimal invacive surgery: in the theatre and in the office”, 2006.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης 1997 – 2009.
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, 2009-2012.
 • Μέλος της Επιτροπής ESHRE στην Ενδοσκοπική Χειρουργική
 • Συνδιοργανωτής του Διεθνούς Σεμιναρίου ESHRE στην Ενδοσκοπική Χειρουργική , Θεσσαλονίκη 1996
 • Γενικός Γραμματέας του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της ESGE, Αθήνα 2005
 • Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE).
 • Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος της ESHRE στην “Ενδομητρίωση”
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδος (National Representative – CNR) στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) (2014-2017)
 • Πρόεδρος του Συμποσίου “Human Assisted Reproduction: a demanding and exciting journey”, Θεσσαλονίκη 2017
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας – Στειρότητας (2016 – σήμερα)
 • Πρόεδρος του Special Interest Group της Ευρωπαικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE) στην Αναπαραγωγική Χειρουργική (2016-σήμερα)
 • Ανώτερος Αντιπρόσωπος της Ευρωπαικής Εταιρείας Εμβρυολογίας και Αναπαραγωγής (ESHRE) στην Αναπαραγωγική Χειρουργική (2018-σήμερα)
 • Συντονιστής της Ευρωπαικής Εταιρείας Εμβρυολογίας και Αναπαραγωγής (ESHRE) για την πιστοποίηση στην Αναπαραγωγική Χειρουργική (2019-σήμερα)
 • Τακτικό μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Εμβρυολογίας και Αναπαραγωγής (ESHRE) για την πιστοποίηση Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ARTCC) (2020-σήμερα)
 • Τακτικό Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ)(2021-σήμερα)

ΒΡΑΒΕΙΑ

 • 1988 Βραβείο «Κεραμέως» 3ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
 • 1991 1ο Βραβείο «Ν. Λούρος» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής- Γυναικολογίας
 • 1993 Βραβείο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
 • 2003 Βραβείο 4ο Γερμανικό Συνέδριο
 • 2011 1ο Βραβείο 5ο Συνέδριο Αμερικανικής Ενδοσκοπικής Εταιρείας
 • 2019 Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας

Citation index (2021): 1593
Impact factor (2021): 162,27
RG score: 36.24