Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μία από τις πρώτες στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε το 1985. Αρχικά λειτούργησε στη «Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», ενώ μετεγκατασταθήκαμε στη νέα Κλινική «ΓΕΝΕΣΙΣ» το 2006, όπου λειτουργούμε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με τεχνολογία αιχμής και την ασφάλεια μίας Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής.

Euromedica - Arogi Thessalonikis S.A., Pilea, Thessaloniki, Greece

Βιογένεσις ΑΕ

Τέρμα 17ης Νοέμβρη
Πυλαία Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310989160, 2310989070
Fax: 2310989161